Kráľovský hudobný nástroj v slobodnom kráľovskom meste

Dátum:
19.09.2021 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka výstavy.
Popis:

Komentovaná prehliadka výstavy k 25. výročiu Trnavských organových dní, k dejinám organu a chrámovej hudby v Trnave. Sprevádza Mgr. Ján Melich.

Lokalita: Štátny archív v Trnave
Adresa: Štefánikova 7
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Štátny archív v Trnave, Bachova spoločnosť na Slovensku
Kontakty:
www.minv.sk
PhDr. Júlia Ragačová
julka.ragacova@gmail.com
0907622139